X  Luk Officiel AQ sensor station - Michelstadt, Germany

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 8 4 34.9 34.9 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
24-03-2023132033461029323636God luftkvalitet
     
25-03-202314181956731323636God luftkvalitet
     
26-03-202312212857929333737God luftkvalitet
     
27-03-202316222768928333939God luftkvalitet
     
28-03-2023272735991128323235God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usunde for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 25-03-2023 07:00