X  Zatvori Naš "Davis" senzor

razdoblje čestica koncentracija AQI klasifikacija       
sadašnji pm2.5 6.3913 ug/m3 26.6 Dobra kvaliteta zraka
     
sadašnji pm10 7.2174 ug/m3 6.7 Dobra kvaliteta zraka
     

1 sat pm2.5 5.9353 ug/m3 24.7 Dobra kvaliteta zraka
     
1 sat pm10 6.3068 ug/m3 5.8 Dobra kvaliteta zraka
     

3 sata pm2.5 4.7596 ug/m3 19.8 Dobra kvaliteta zraka
     
3 sata pm10 5.0675 ug/m3 4.7 Dobra kvaliteta zraka
     

24 sata pm2.5 4.3664 ug/m3 18.2 Dobra kvaliteta zraka
     
24 sata pm10 4.7473 ug/m3 4.4 Dobra kvaliteta zraka
     

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Umjerena kvaliteta zraka 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjerena zdravstvena zabrinutost za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka.
Nezdrava kvaliteta zraka za pojedince 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti zdravstvene učinke. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Nezdrava kvaliteta zraka 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svatko može početi iskusiti zdravstvene učinke; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene učinke.
Veoma nezdrava kvaliteta zraka 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu doživjeti ozbiljnije zdravstvene učinke
Opasna razina kvalitete zraka > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja na izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija
 Više informacija:  EPA  Indeks kvalitete zraka     Davisov senzor  Podaci senzora snimljeni u: 26-05-2024 03:45  Temperatura: 53.4°F Vlaga: 89.2% Točka rosišta: 50.3°F